Mercedes-Benz

BCA Expo 2023 - Mar 23

Bersama BCA, kembali PT Citrakarya Pranata Bandung mengadakan pameran di beberapa kota, mulai 3 - 12 Maret 2023. Pameran ini menampilkan unit terbaik Mercedes-Benz.

Tasikmalaya - BCA KCU Tasikmalaya 3-4 Maret 2023

Bandung - BCA KCU Asia Afrika, 4-5 Maret 2023

Garut - Ramayana Mall Garut, 10-11 Maret 2023

Cirebon, RM Sate Maranggi H.Maya, 11-12 Maret 2023

Kami tunggu kehadiran anda disana.